OneLink - VNPT Cần Thơ

Hệ thống OneLink có thể liên quan đến một giải pháp kỹ thuật được sử dụng để tạo ra một liên kết duy nhất có khả năng truy cập nhiều thiết bị, ví dụ như điện thoại di động và máy tính bảng, mà không cần tạo ra nhiều liên kết khác nhau. Điều này giúp tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và tăng cường khả năng chuyển đổi trong lĩnh vực tiếp thị và bán hàng trực tuyến.